• Pilot Layihə - Külək elektrik stansiyası
  • Azərbaycanda istixana layihəsi
  • Su layihəsi
  • Kənd təssərrüfatı layihələri
1 2 3 4

CTC Association

"CTC Association" MMC müstəqil təsərrüfat subyekti olmaqla öz fəaliyyətini nizamnamə ilə 2008 – ci ildə Vergilər Departamenti Kommersiya Hüquqi şəxslərinin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Cəmiyyət nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə qadağan olunmamış təsərrüfat fəaliyyətinin istənilən növü ilə məşğul olmaq hüququna malikdir.  Cəmiyyət ölkədə və xaricdə hüquqi şəxs statuslu törəmə müəssisələr və eyni zamanda filial və nümayəndəliklər  yarada bilər.

Cəmiyyət məhsullara, xidmətlərə, işlərə olan tələbatı daha dolğun ödənilməsi, əhalinin işlə məşğulluğunun yaxşılaşdırılması ölkə əhalisinin sağlamlığının qorunması, işçilərin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədi güdür.