• Pilot Layihə - Külək elektrik stansiyası
  • Azərbaycanda istixana layihəsi
  • Su layihəsi
  • Kənd təssərrüfatı layihələri
1 2 3 4

İşməli su layihəsi

Müasir dövrümüzdə süfrə suyuna olan tələbat sürətlə artmaqdadır.Bunu nəzərə alaraq "CTC Agro" Xızı rayonu ərazisində su doldurma xətlərinin quraşdırılmasına başlayıb. Bunun üçün Xızı dağlarında yerləşən bulaqlardan uzunluğu 10 km olan su kəməri çəkilmişdir.

Su müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş sexlərdə butulkalara doldurularaq ticarət müəssisələrinə göndəriləcək.