• Pilot Layihə - Külək elektrik stansiyası
  • Azərbaycanda istixana layihəsi
  • Su layihəsi
  • Kənd təssərrüfatı layihələri
1 2 3 4

Missiyamız

  • Etibarlı və nümunəvi beynəlxalq ticari məhsullar və xidmətlər təqdim etmək;
  • İşçilərini inkişaf etdirən və əməkdaşları ilə birgə inkişaf edən bir müəssisə olmaq;
  • Cəmiyyətə verdiyimiz faydanı davamlı artırmaq və fəaliyyətlərimizdə ətraf mühitin qorunmasını ön planda tutmaq;
  • Fəaliyyətlərimizi, keyfiyyət idarə etmə sistemi çərçivəsində həyata keçirərkən insan sağlamlığını da diqqət mərkəzində saxlamaq;