Close

Şirkətin dəyərləri

 • Fəaliyyətimizin əsasında ədalət anlayışı durur, dürüst, vicdanlı və inamla  addımlayırıq;
 • Nə əkərsən onuda biçərsən prinsipini öncül tutarıq;
 • Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini müəyyənləşdirərək istədiklərindən daha keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim etmək təməl hədəfimizdir;
 • Gözəl əxlaqa malik insanları işə alırıq, işçilərimizin " öz işinin lideri" olduğuna inanırıq;
 • İşçilərimizin motivasiyasına önəm veririk ;
 • Müəssisəmizə etibar olunan bağlılığa böyük önəm veririk;  
 • Ümumi keyfiyyət həyat tərzimizdir;
 • Cəmiyyətə faydalı olmaq və çalışdığımız cəmiyyətin etibarını qazanmaq üçün hədsiz dərəcədə səy göstəririk;
 • Hər bir işimizdə ətraf mühiti, təbiəti qorumağa çalışırıq;
 • Olduğumuz ölkələrdə həmin ölkələrin qaydalarına tabe oluruq;
 • Bütün işçilərimizə və iş münasibətlərində olduğumuz şəxslərə din, dil, irq, milliyət və digər  sosial statuslarına baxmadan bərabər davranırıq.