Close

İnsan Qaynaqları

Holdinq personalının inkişafı aşağıdakı əsaslara bağlıdır:

  • Dürüst, etibarlı  və təvazökar olmaq;
  • Çalışqan olmaq və məsuliyyəti dərk etmək;
  • Keyfiyyətə xüsusilə həssas yanaşmaq;
  • Ətrafa asanlıqla uyğunlaşmaq və insanlarla münasibətlərini inkişaf etdirmək;
  • Öyrənən və öyrədən, yeniliklərə açıq, tabeliyində olanları inkişaf etdirən olmaq;
  • İşini şəffaf şəkildə nümayiş etdirmə cəsarəti göstərmək, tənqidə dözümlü olmaq;
  • Etdiklərini təhlil edə bilən olmaq.